Aindata nopra

Aindata nopra

v 1.0.4 /29.11.2017

Aindata nopra on ilmainen liikenneturvallisuutta parantava ja lompakkoa säästävä iOS-sovellus!

Ominaisuudet

Aindata nopra on sovellus, joka näyttää nopeusrajoituksen, ajoneuvon nopeuden, hirvivaroitukset, suojatiet, tienumeron, katuosoitteen, tie- ja katuluokan sekä lämpötilan sijaintiin perustuen. Ravistamalla laitetta tai painamalla äänikuvaketta saa päälle hälytyksen, joka antaa merkkiäänen ylinopeudesta. Hälytysraja vaihtelee nopeusrajoituksen mukaan. Ylinopeudesta huomautetaan 30 sekunnin välein, kunnes ajonopeus on sallituissa rajoissa. Sovellus antaa äänimerkin myös nopeusrajoituksen muuttuessa. Hälytysäänen saa pois ravistamalla laitetta uudestaan, jolloin äänikuvakkeen päälle tulee punainen merkintä. Sovellus näyttää myös ajetun matkan, maksiminopeuden ja keskinopeuden. 

Sovellus tarvitsee toimiakseen GPS-laitteen sijaintitiedon ja verkkoyhteyden. Mikäli verkkoyhteyttä ei hetkellisesti ole käytettävissä, nopeusrajoituksen tilalla on merkintä ”----".  

Versioon 1.0.4 on lisätty toiminnallisuus, joka näyttää tasoristeykset ja varoittaa, jos juna on lähellä tasoristeystä. Tämä toiminto on kokeiluvaiheessa (beta) ja toivomme käyttäjiltä palautetta sovelluksen toiminnasta . Koska junan tarkkaa sijaintia ei ole saatavilla, niin junan sijainti voidaan päätellä vain likimääräisesti. Sovellus voi varoittaa junasta kun se on jo mennyt ohi, tai on vielä kaukana tasoristeyksestä. Tiedon mukaan juna on kuitenkin lähistöllä, joten tarkkana tulee olla - kuten aina muutenkin tasoristeystä lähestyttäessä.Varoitus lähestyvästä junasta saattaa tulla ajettaessa toista tietä tai katua pitkin tasoristeyksen ohi/läheisyydestä alle 150 metrin etäisyydellä.

Sovellus toimii Suomessa.

Aindata1 Aindata3 Aindata2 Aindata4

Nopeusrajoitustieto on ohjeellista - noudata aina näkyviä liikennemerkkejä

Nopeusrajoitustiedon päivitys tapahtuu pienellä viiveellä. Tiedon tarkkuus riippuu sijaintitiedon tarkkuudesta. Nopeusrajoitusaineistossa on paikallisia puutteita ja virheitä. Jos nopeusrajoitustieto puuttuu, sovellus voi näyttää nopeusrajoitukseksi 0 (usein rampeilla). Huom. 8.9.2017 lähtien aineisto sisältää myös ramppien nopeusrajoitukset. Toiminto on tuettu Aindata nopra versiosta 1.0.1 lähtien, eli 20.11.2016 julkaistu verisio ei tue tätä toimintoa. Muista myös, että tilapäisten tai vaihtuvien nopeusrajoitusten tietoa ei valitettavasti ole vielä käytettävissä.

Aindata4

Kohonneesta hirvivaarasta ilmoitetaan tekstillä näytössä

Liikuttaessa Suomen 50 pahimman hirvionnettomuuskeskittymän alueella/läheisyydessä näytöllä lukee "Kohonnut hirvivaara!". Tekstin näkymiseen voi vaikuttaa myös ajankohta, valoisuus, aikaisemmin tapahtuneiden hirvikolarien ajankohta sekä muut mahdolliset tekijät

Aindata5

Tietoa sovelluksesta ja palvelusta

Aindata nopra käyttää TraffICT Oy:n kehittämää Aindata -palvelualustaa. Palvelussa hyödynnetään Liikenneviraston ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa (CC BY 4.0).
Liikenneviraston aineistoja on mahdollisesti muokattu, yhdistelty ja täydennetty luotettavuuden parantamiseksi.

Kiitoksia palautteesta tähän mennessä! Sovellusta päivitetään kun ehditään, tai kun kiinnostavia ideoita tulee (itseltä tai muilta).
Kaikki palaute liikenneturvallisuuden ja sovelluksen parantamiseksi on edelleen erittäin tervetullutta.

Palvelun ja sovelluksen on toteuttanut Jani Riekkinen/TraffICT Oy

Versiohistoria

1.0.0 /20.11.2016: Nopeusrajoitus, ajonopeus, tienumero, tie/katuluokka, kadunnimi ja ilman lämpötila. YouTube demo v 1.0.0

1.0.1 /10.12.2016: Lisätty hirvivaroitukset ja suojatiet (beta)

1.0.3 /15.4.2017:
- näyttöä ei sammuteta kun sovellus on käytössä
- äänet saa päälle myös painamalla kuvaketta
- sovellus näyttää matkakohtaisen maksimi- ja ja keskinopeuden
- lisätty kokonaismatkamittari (1) ja automaattisesti nollautuva matkakohtainen mittari (2)
- pieniä parannuksia suojateiden ja hirvivaroituksen toimintaan
- pistetiedon esittäminen (beta)

1.0.4 /29.11.2017:
- tasoristeyksien esittäminen kartalla
- näytetään etäisyys lähestyttävään tasoristeykseen, kun etäisyys on alle 200 m
- mikäli juna on tasoristeyksen lähistöllä, sovellus antaa varoitusäänen 150, 100 ja 50 metrin etäisyydellä tasoristeyksestä (beta)
- tasoristeyksen tiedoissa esitetään lähistöllä olevan junan numero ja tasoristeyksen tietoja
- sovellus näyttää auringon nousu- ja laskuajan
- kartta zoomattu kauemmaksi
- pieniä parannuksia. YouTube demo v 1.0.4

Version history

1.0.0 /20.11.2016: Speed limit, driving speed, road number, road/street classification and air temperature

1.0.1 /10.12.2016: Added elk sign and pedestrian crossing (beta)

1.0.3 /15.4.2017: display dimming disabled when application is in use, alarm sound on/off by pressing sound image, added maximum and average speed, added odometer and minor improvements

1.0.4 /29.11.2017: added railroad crossings and distance to crossing (<200 m), application plays alarm sound 150, 100 and 50 m distance if train is near railroad crossing, sunup and sunrise information and minor improvements

Uutisia/päivitykset/tunnetut virheet/ehdotetut uudet ominaisuudet/palautteet/muu

17.1.2020. Vaihtuvat nopeusrajoitukset on otettu käyttöön Aindata noprassa valtatiellä 7 välillä Kehä III-Porvoo. Infotaulujen tekstien näyttäminen on koekäytössä 17.1. alkaen. Näytöllä esitetään infotaulun näyttämä teksti kahdella rivillä esim. ILMA-5-C-LUFT / TIE-3-C-VG.

15.1.2020. Vaihtuvien nopeusrajoitusten testaus käyntiin. Aindata nopra näyttää vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien tiedot valtatieltä 7 välillä Kehä III-Porvoo. Jos vaihtuva nopeusrajoitustieto on käytössä, niin näytöllä lukee testivaiheessa VAIHTUVA NOPEUS TESTAUS

30.10.2019. Talvinopeusrajoitukset käyttöön.

2.10.2019. Otettu hidasAjoneuvo (slowVehicle) ja liikenneSeisoo (stationaryTraffic) varoitukset käyttöön. Varoitukset säilyvät 15 minuutin ajan luontihetkestä, ellei uusi havainto lisää vaikutusaikaa (stationaryTraffic). Lisätietoa uusista tietolajiesta.

28.9.2019. Viikonloppuna 29-30.9.2019 testataan automaattisesti luotavaa hidasAjoneuvo (slowVehicle) varoituksen toimintaa. Varoitus syntyy jos nopran käyttäjän nopeus laskee alle 20 km/h valta-tai kantatiellä nopeusrajoituksen ollessa yli 60 km/h. Varoitusta ei luoda alle 500 metrin matkalla. Varoitukset säilyvät jatkossa 15 minuutin ajan luontihetkestä, testin ajan varoitukset säilyvät pidempään. Varoitukset välitetään muille nopran käyttäjille.

31.8.2019. Lauantaina 31.8.2019 testataan varoitusten huono ajokeli (badWeather) ja huono näkyvyys (visibilityReduced) toimintaa. Palvelussa varoitetaan testin aikana alle 20 000 m näkyvyydestä. Jatkossa hälytysraja tulee olemaan joitakin satoja metrejä.

30.8.2019. Päivitetty Digiroad aineistoja. Palveluun on lisätty koekäyttöön varoitus huonosta ajokelistä (badWeather) ja huonosta näkyvyydestä (visibilityReduced). Varoitukset näkyvät ikoneina näytöllä nykyisessä versiossa 30 minuutin ajan tai niin kauan kunnes varoitus päättyy. Lisäksi palvelimelle tehtiin päivityksiä, joiden vuoksi palvelussa oli päivällä noin 5 minuutin katkos.

19.4.2019. Lisätty palveluun tietöiden välitys, parannettu häiriötietojen poistoa ja otettu kesänopeusrajoitukset käyttöön. Tietyöt näkyvät ikoneina näytöllä nykyisessä versiossa. Myös tietöiden esittämistä parannetaan myöhemmin julkaistavassa versiossa.

8.2.2019. Lisätty palveluun liikenteen häiriötietojen välitys sekä tiesääasemien lämpötilatiedot. Häiriöt näkyvät ikoneina näytöllä nykyisessä versiossa. Lämpötilatieto haetaan lähimmältä tiesaasemalta tai Ilmatieteenlaitoksen mittauspisteestä. Häiriötietojen esittämistä parannetaan tulevassa versiossa.

23.1.2019. Aindata nopra välittää nyt myös EEE Innovations Oy:n tuottamaa tien reaaliaikaista liukkaustietoa. Testivaiheessa (viikko 4) palvelussa näkyy myös jopa 1 vrk vanhoja havaintoja , jolloin liukkaus todennäköisesti on jo poistunut. Jatkossa havainnot ovat korkeintaan 3 tuntia vanhoja. Liukkaus ilmaistaan nopran näytöllä punaisella (erittäin liukas) ja keltaisella ikonilla (liukas). Ikonit ovat näkyvillä havaitun liukkauden alussa ja lopussa. Mikäli nopra ei näytä mitään tietoja, niin päivitä sovellus uusimpaan. Liukkaustiedon käyttö ei vaadi sovelluksen päivittämistä, vaan 11/2017 julkaistu versio 1.0.4 on viimeisin päivitys ja edelleen toimiva versio.

21.1.2019. Palveluun ja palvelimelle tehtiin päivitys 21.1.2019 ja palvelu oli hetken aikaa pois käytöstä.

27.11.2018. Talvinopeusrajoitusaineisto päivitetty. Palvelimia ja palvelua päivitetään, joten palvelussa voi olla pieniä katkoksia joulukuun aikana. Uusia tietolajeja ja ominaisuuksia on tulossa.

22.11.2018. Talvinopeusrajoitukset käyttöön.

10.4.2018. Päivitetty vuoden 2018 nopeusrajoitusainesto. Talvinopeusrajoitukset poistettu.

1.1.2018. Junien reaaliaikaiset GPS-sijaintitiedot on otettu käyttöön Aindata nopran versiossa 1.0.4. Toiminnallisuuden käyttöönotto ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä. Hälytykset voivat olla alkuun aika herkässä ja niitä säädetään paremmiksi lähiaikoina. Noprasta on tehty uusi versio, joka näyttää myös junien sijainnit ja nopeuden. Uuden version julkaisun ajankohdasta ei ole vielä päätetty.

19.12.2017. Junien reaaliaikaiset GPS-sijaintitiedot avattiin 12.12.2017. Sijaintitieto on lisätty Aindataan ja ominaisuus on otettu testiin version 1.0.4 kanssa 19.12. alkaen. Ominaisuus julkaistaan joulun jälkeen, kun testit on suoritettu. Lisätietoa

27.10.2017. Talvinopeusrajoitukset käyttöön.

22.10.2017. Lisätty varoitus kohonneesta hirvivaarasta liikuttaessa Suomen 50 pahimman hirvionnettomuuskeskittymän alueella/läheisyydessä.

8.9.2017. Päivitetty uusin nopeusrajoitusaineisto. Uuteen aineistoon on lisätty kauan odotettu ramppien nopeusrajoitustieto.

Jos laite on bluetooth-yhteydessä autoon/muuhun laitteeseen, niin äänet eivät aina kuulu. Eri laitteiden kanssa on eroja ja joissakin tapauksissa äänet kuuluvat kuten pitääkin. Jos talvinopeusrajoitusten voimassaolon tai muiden tietojen ajantasaisuuden kanssa on ongelmia, niin päivitä nopra uusimpaan (1.0.4) versioon.

Saisiko tästä paremman? Anna palautetta


Copyright 2019 TraffICT Oy